Služby


 • snažíme se vést děti ke zdravému životu - zvládání základních hygienických návyků (ruce, wc, zdraví, zuby...)
 • cvičení s dětmi
 • jóga pro děti
 • malování a kreslení
 • výtvarné práce
 • rozvoj motoriky
 • pohybové aktivity
 • pobyt a hry na zahradě (podle počasí)
 • poznávání tvarů a barev
 • říkanky a básničky

 • orientace v prostoru
 • podle období nebo podle daného námětu pořádáme různé představení a karnevaly
 • učíme děti, jak se chovat k přírodě, zvířátkům, rostlinám
 • učíme děti, jak se chovat k ostatním, mít je rád a dělat druhým radost
 • snažíme se podporovat vztah dítěte k druhým dětem či dospělému, obohacovat vzájemnou komunikaci, k čemuž vede přátelská atmosféra mezi tetami a dětmi
 • hravou formou obrázků a knížek rozvíjíme komunikační dovednost dětí
 • vedeme k děti k osvojení praktických dovedností

Denní program


8.00 Příchod dětí do jesliček

8.30 Volná hra dětí

9.00 Dopolední činnosti, společný program, výuka      angličtiny,výtvarná výchova

9.30 Dopolední svačinka

10.00 Hry na zahradě (podle počasí)

11.00 Převlékání, hygiena, oběd, příprava na spánek 11.00 Převlékání, hygiena, oběd, příprava na spánek

12.00 Spánek, odpočinek, čtení pohádek

14.00 Vstávání, hygiena

14.30 Odpolední svačinka

15.00 Společný odpolední program (podle počasí), výuka, povídání, prohlížení a poznávání obrázků, pobyt a hry na zahradě

16.00 Odchod dětí domů 


Výbava do jesliček

Děti potřebují:

 • pevné bačkůrky
 • kartáček na zoubky
 • pyžamko (i rezervní)
 • oblečení na zahradu
 • pohodlné oblečení do herny
 • náhradní kompletní oblečení pro případ znečištění včetně spodního prádla
 • Krém na opalování
 • Spray na klíšťata
 • Krém na zadek
 • Láhev na pití z jaké jsou zvyklé pít

Provozní řád

Věnujte, prosím, pozornost při čtení našeho řádu

 1. Při přijetí vašeho dítěte požadujeme vyplněný vstupní osobní dotazník, který dostanete při zaplacení registračního poplatku, vyplněnou závaznou přihlášku a potvrzení o zdravotním stavu vašeho dítěte vašim pediatrem
 2. Požadujeme vyplněný docházkový dotazník dítěte týden před koncem měsíce a i v tomto týdnu uhradit částku hotově při předání dítěte
 3. Rodiče jsou povinni informovat personál jesliček o aktuálních i dlouhodobějších změnách zdravotního stavu dítěte
 4. Děti jsou do jesliček přijímany pouze zcela zdravé (bez teplot, nachlazení, ...) a po ukončení nemoci požadujeme potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé
 5. Pokud nevyzvednete své dítě danou hodinu, za každou další započatou platíte 500 Kč
 6. Děti vyzvedávají pouze rodiče nebo pověření zástupci starší 18 let
 7. Je nutné při předání dítěte nahlásit a písemně potvrdit, kdo dítě z jesliček vyzvedne
 8. Odevzdat podepsaný souhlas s provozním řádem jesliček.


STÁTNÍ SVÁTKY 2019 / 2020PRÁZDNINY 2019 /2020

PODZIMNÍ 

VÁNOČNÍ 

POLOLETNÍ 

JARNÍ 

VELIKONOČNÍ

LETNÍ